Account Based Marketing

Account based marketing (ABM) innebär att man arbetar på ett personligt sätt med försäljning och marknadsföring. ABM används för att öka kännedomen om och utveckla relationer med de konton ni alltid velat ha som kunder.

Account Based Marketing

Account based marketing (ABM) innebär att man arbetar på ett personligt sätt med försäljning och marknadsföring. ABM används för att öka kännedomen om och utveckla relationer med de konton ni alltid velat ha som kunder.

HUR ABM KAN STÄRKA
DIN B2B-STRATEGI

ABM är primärt en form av strategisk marknadsföring. ABM-strategin hjälper företag att koncentrera försäljnings- och marknadsföringsresurser på en tydligt definierad uppsättning konton inom en specifik bransch. Kärnan i ABM är riktade kampanjer med personliga budskap, som gör det möjligt för marknadsförare att fokusera på de viktigaste kontona.

HUR ABM KAN STÄRKA
DIN B2B-STRATEGI

BM är primärt en form av strategisk marknadsföring. ABM-strategin hjälper företag att koncentrera försäljnings- och marknadsföringsresurser på en tydligt definierad uppsättning konton inom en specifik bransch. Kärnan i ABM är riktade kampanjer med personliga budskap, som gör det möjligt för marknadsförare att fokusera på de viktigaste kontona.

Hur vi gör det

/01

IDENTIFIERING AV KONTON

Tillsammans skapar vi en tydligt definierad lista över konton, och identifierar vilka personas vi ska rikta oss till i våra kampanjer. Vi baserar listan på era unika affärsutmaningar, och kan bestå av konton som finns i er databas idag, exempelvis tidigare kunder eller konton som inte varit aktiva på ett tag. Det kan också vara så att ni har en lista över nya prospekt som ni vill rikta er till.

/02

PLANERING & STRATEGI

Vi utvecklar ett skräddarsytt erbjudande och dedikerad marknadsplan för varje lista och segment. Marknadsplanen inkluderar budskap, kanaler, content och annonser. Våra ABM-kampanjer är baserade på en multi-channel-taktik, framtagen för att bygga relationer som genererar långsiktigt värde för er. För att uppnå detta använder vi en kombination av inbound marketing, telemarketing och digital annonsering.

/03

CONTENTPRODUKTION

Vi producerar anpassat content för de olika segment kampanjen riktar sig till. Allt content vi skapar är knutet till den senaste researchen, med målet att alltid informera och guida läsaren. Formatet kan variera mellan exempelvis e-böcker, kundcase eller blogginlägg. I samband med contentproduktionen skapas också annonser och banners.

/04

BETALD ANNONSERING

Vi arbetar med AdForm, Google Ads, Linked In och Facebook för att leverera riktade annonser, som garanterat når rätt personer. Genom att använda tredjepartsdata, IP-targeting och avancerade algoritmer kan vi optimera kampanjer för att nå rätt personer med rätt content, vid rätt tidpunkt.

/05

TELEMARKETING

Vi använder ofta telemarketing som en del av våra ABM-kampanjer för att nå rätt personer med personliga budskap. Våra mötesbokare bearbetar noggrant utvalda konton och använder anpassade budskap för varje prospekt. Med personliga kontakter bygger vi relationer, kvalificerar konton och samlar på oss insikter. För större konton pratar vi med upp till 20 personer för att få en god förståelse för företagets situation och de beslutsfattare vi vill nå.

/06

ANALYS & RAPPORTERING

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta resultaten utifrån kampanjens mål. För våra digitala kampanjer tittar vi på KPI:er som cost-per-click (CPC), cost-per-impression (CPM), click-through-rate (CTR) och cost per lead (CPL). För telemarketing-kampanjer mäter vi istället antal intervjuer, level of engagement, konverteringsfrekvens och opt-ins.

/01

IDENTIFIERING AV KONTON

Tillsammans skapar vi en tydligt definierad lista över konton, och identifierar vilka personas vi ska rikta oss till i våra kampanjer. Vi baserar listan på era unika affärsutmaningar, och kan bestå av konton som finns i er databas idag, exempelvis tidigare kunder eller konton som inte varit aktiva på ett tag. Det kan också vara så att ni har en lista över nya prospekt som ni vill rikta er till.

/02

PLANERING & STRATEGI

Vi utvecklar ett skräddarsytt erbjudande och en dedikerad marknadsplan för varje lista och segment. Marknadsplanen inkluderar budskap, kanaler, content och annonser. Våra ABM-kampanjer är baserade på en multi-channel-taktik, framtagen för att bygga relationer som genererar långsiktigt värde för er. För att uppnå detta använder vi en kombination av inbound marketing, telemarketing och digital annonsering.

/03

CONTENTPRODUKTION

Vi producerar anpassat content för de olika segment kampanjen riktar sig till. Allt content vi skapar är knutet till den senaste researchen, med målet att alltid informera och guida läsaren. Formatet kan variera mellan exempelvis e-böcker, kundcase eller blogginlägg. I samband med contentproduktionen skapas också annonser och banners.

/04

BETALD ANNONSERING

Vi arbetar med AdForm, Google Ads, Linked In och Facebook för att leverera riktade annonser, som garanterat når rätt personer. Genom att använda tredjepartsdata, IP-targeting och avancerade algoritmer kan vi optimera kampanjer för att nå rätt personer med rätt content, vid rätt tidpunkt.

/05

TELEMARKETING

Vi använder ofta telemarketing som en del av våra ABM-kampanjer för att nå rätt personer med personliga budskap. Våra mötesbokare bearbetar noggrant utvalda konton och använder anpassade budskap för varje prospekt. Med personliga kontakter bygger vi relationer, kvalificerar konton och samlar på oss insikter. För större konton pratar vi med upp till 20 personer för att få en god förståelse för företagets situation och de beslutsfattare vi vill nå.

/06

ANALYS & RAPPORTERING

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta resultaten utifrån kampanjens mål. För våra digitala kampanjer tittar vi på KPI:er som cost-per-click (CPC), cost-per-impression (CPM), click-through-rate (CTR) och cost per lead (CPL). För telemarketing-kampanjer mäter vi istället antal intervjuer, level of engagement, konverteringsfrekvens och opt-ins.

3 anledningar att utforska
Account Based Marketing

ABM är idag en av de mest framgångsrika B2B-strategierna inom marknadsföring. Det finns därför många skäl till att starta och investera i just ABM. Nedan har vi listat de tre främsta anledningarna till att ABM är värt att investera i:

R
Vinn nya kunder och bearbeta befintliga.
De två huvudsakliga målen med ett ABM-program är att vinna nya konton och att bearbeta befintliga kunder. ABM har bevisat att det är den enskilt bästa metoden för att göra just detta.
R

One to One riktad ABM är den mest framgångsrika.
One to One är en strategi inom ABM, som innebär att man skapar riktad annonsering baserat på en nichad företagslista. Denna metod har visat sig vara en framgångsrik metod, då den möjliggör en effektiv förflyttning.

R
Samarbetet mellan försäljnings-och marknadsavdelningar gynnas.
När ABM-strategier görs på rätt sätt kan det leda till en närmare relation mellan försäljnings- och marknadsavdelningen. I en nyligen genomförd studie påstod närmare 40 % att ABM har förbättrat försäljningen och marknadsföringen avsevärt, vilket visar att ABM medför större fördelar än enbart ökade intäkter.

3 anledningar att utforska
Account Based Marketing

ABM är idag en av de mest framgångsrika B2B-strategierna inom marknadsföring. Det finns därför många skäl till att starta och investera i just ABM. Nedan har vi listat de tre främsta anledningarna till att ABM är värt att investera i:

R
Vinn nya kunder och bearbeta befintliga.
De två huvudsakliga målen med ett ABM-program är att vinna nya konton och att bearbeta befintliga kunder. ABM har bevisat att det är den enskilt bästa metoden för att göra just detta.
R

One to One riktad ABM är den mest framgångsrika.
One to One är en strategi inom ABM, som innebär att man skapar riktad annonsering baserat på en nichad företagslista. Denna metod har visat sig vara en framgångsrik metod, då den möjliggör en effektiv förflyttning.

R
Samarbetet mellan försäljnings-och marknadsavdelningar gynnas.
När ABM-strategier görs på rätt sätt kan det leda till en närmare relation mellan försäljnings- och marknadsavdelningen. I en nyligen genomförd studie påstod närmare 40 % att ABM har förbättrat försäljningen och marknadsföringen avsevärt, vilket visar att ABM medför större fördelar än enbart ökade intäkter.

VÅRA CASE

Vi har kompetensen, verktygen och den passion som krävs för att kunna leda dig och ditt företag genom framgångsrika ABM kampanjer och telemarketing-projekt. Vi generar leads och konverterar dem till kunder för att i slutändan öka er försäljning.

VILL DU KOMMA IGÅNG
MED ABM?

Oavsett om du redan implementerat en ABM-strategi eller om du aldrig testat på ABM tidigare, kan våra experter kan hjälpa dig. Vi erbjuder allt ifrån färdiga paket, till mer avancerade strategier och anpassade lösningar som tillgodoser ditt behov. Boka ett möte med en av våra experter.

VILL DU KOMMA IGÅNG
MED ABM?

Oavsett om du redan implementerat en ABM-strategi eller om du aldrig testat på ABM tidigare, kan våra experter kan hjälpa dig. Vi erbjuder allt ifrån färdiga paket, till mer avancerade strategier och anpassade lösningar som tillgodoser ditt behov. Boka ett möte med en av våra experter.