Sales enablement som tjänst

Sales Enablement innebär att ni metodiskt utvecklar er säljavdelning för att skapa fler affärsmöjligheter och få in nya kunder. Brightvision hjälper er göra detta genom utbildningar, workshops och förändringsprocesser kring både verktyg, effektivitet och säljkompetens.

Brightvision har arbetat nära sälj- och marknadsavdelningar på tech-företag i över 20 år, och har stor kunskap i hur en säljavdelning bör arbeta för bäst resultat.

Boka ett möte för mer information

Grundpelarna inom sales enablement

Organisering

Ett modernt företag behöver ett CRM – men det slutar inte där. Systemet måste vara format efter företagets säljprocess. Det ska vara enkelt för säljare att arbeta via systemet, så väl som det ska vara smidigt för säljchefer att få insikter i hur det går för företaget.

Samverkan 

Marknad och sälj tillhör samma process där prospekter förädlas till köpande kunder. Därför måste det vara tydligt vilka gemensamma mål som finns och marknadsmaterial behöver vara anpassat efter vad säljarna behöver och efterfrågar. 

Förenkling

Vad lägger en säljare sin tid på? Fokus måste ligga på att frigöra tid för att träffa kunder. Inte på att administrera möten, skapa nya presentationer för varje potentiell kund, skicka nya kalla mail utan uppföljning eller annat som inte skapar något värde.

Utbildning

Att onboarda, motivera och utveckla en säljare tar tid, men är en viktig nyckel. Moderna företag jobbar idag med vissa utbildningsdelar, men tappar helheten. Utbildning utan coaching, onboarding utan repetition gör att resultatet inte blir vad man hoppas på.

Våra tjänster

Workshops inom säljmetodik

För att kompetensutveckla ert säljteam håller vi workshops och utbildningar inom relevanta teman för just er organisation. Områden vi fokuserar på är bland annat inbound sales, social selling och effektiv nykundsprospektering för både innesäljare och Account Managers.

CRM implementation och utbildning

Att ha ett CRM anpassat för er verksamhet kan ge ett stort lyft för er säljeffektivitet. Vi hjälper er att utvärdera, implementera och slutligen använda det system som bäst passar era behov. Med fokus på att det ska vara användarvänligt och enkelt att följa resultat.

Coaching av innesäljare

Hade era innesäljare kunnat generera fler leads om de förändrade sitt arbetssätt? Vi coachar era säljare till att arbeta mer effektivt genom att utvärdera och förbättra faktorer som målgrupp, pitch, uppföljning och möteskvalitet.

Vår process

01

Identifiera era utmaningar

Just vad för utmaningar ni behöver hantera kan ibland vara kristallklart, men lika vanligt är det att vi först behöver undersöka vad som behöver hanteras. Detta gör vi genom intervjuer, genomgång av nyckeltal, system och informationsflöden inom er organisation.

02

Analysera nuläge & målbild

Från genomgången av era utmaningar formulerar vi ett nuläge och en målbild, antingen i form av en rapport eller en presentation till er ledningsgrupp. Skillnaden mellan nuläge och målbild skapar det “gap” som behöver stängas.

03

Formulera förslag och åtgärdspunkter

Utifrån diagnosen som sattes i steg 1 är det nu läge att definiera en övergripande plan för på vilket vis målbilden ska uppnås. Denna plan bryts sedan ner i specifika åtgärder med förslag på när, hur och varför de ska genomföras.

04

Driv igenom förändring

Förändringsarbetet är på flera vis den mest kritiska punkten i processen från problem till lösning. I vårt arbete säkerställer vi att förändringen blir bestående genom att ta hänsyn till hur förändringen påverkar olika roller, system och rutiner. Kommunikation är det viktigaste verktyget i det här steget.

05

Underhåll nytt nuläge

Förändringsarbete handlar sällan om att hitta en statisk lösning på ett problem. Ofta handlar det snarare om att implementera nya processer eller rutiner som kräver uppföljning och kurskorrigering beroende på hur väl implementationen gått i steget före.

Webinar on demand:
3 exempel på varför du behöver Sales Enablement för att bygga en framgångsrik säljorganisation

Sales Enablement handlar om processen att ge ditt säljteam de resurser de behöver för att stänga fler affärer. I detta webinar bjuder vi på tre historier från kunder på stora tech företag som misslyckades på grund av att de inte arbetade med sales enablement. Vi går igenom konsekvenserna, lärdomarna samt best practise.

Se webinar

We use cookies to make our website a better place. Cookies makes the site fully functional and provide a more personalised and relevant experience for you. To learn more about our cookies check out our cookie policy