Specialiserad Telemarketing

Telemarketing är ett kostnadseffektivt sätt att identifiera potentiella kunder, kvalificera leads och boka möten med beslutsfattare. Vi på Brightvision är specialister på telemarketing inom IT- och teknikbranschen där vi har över 20 års erfarenhet. Genom våra lokala teams i Europa kan vi hjälpa er att växa på många geografiska marknader. Vi har lokala team i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz och Polen. Där våra konsulter talar respektive lands språk som modersmål.

Upptäckt hur vi hjälpte:

Siemens att växa i Finland Cryptas att växa i Tyskland Visma att växa i Danmark Admincontrol att växa i Holland RSA att växa i Sverige

Dessutom är vi ett gött gäng som älskar det vi gör – och det tror vi lyser igenom i alla våra dialoger!

Begär en offert

Varför Brightvision?

Nedan är de fyra största fördelarna varför du borde välja våra telemarketing-tjänster.

Erfarna konsulter inom IT & tech

För att kunna boka ett kvalitetsmöte krävs en gedigen kunskap inom ämnesområdet, såväl som av uppsökande försäljning. Brightvision uppfyller båda dessa krav; våra erfarna konsulter har bokat kundmöten inom IT– och teknikbranschen i över två decennier.

Geografisk utbredning

Brightvision har konsulter från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz och Polen. Att kunna tala det lokala språket och anpassa sig efter ländernas unika affärskultur är en avgörande faktor för en framgångsrik kampanj.

Nära kundkontakt

Kundkontakt är alltid högst prioriterad i våra projekt. Våra konsulter håller statusmöten med sina kunder på veckobasis, och kompletterar dessa med detaljerade veckorapporter. Kunderna får även lyssna på de samtal som genererat ett lead, och vi garanterar hundra procent transparens. 

Anpassade dialoger

För att skapa så varma samtal som möjligt arbetar vi på Brightvision med anpassade samtalsguider istället för manusbaserade säljpitchar. Dialogerna som våra konsulter för är alltid situationsanpassade och utgår ifrån en samtalsguide som innehåller de viktigaste budskapen.

Våra tjänster

Leadgeneration & mötesbokning

Våra konsulter är vana vid att ställa kvalificerande frågor för att mötena vi bokar ska vara värda din tid. Vi gör alltid en noga matchning av konsult inför varje uppdrag för att säkerställa att vi kan leverera bästa resultat. För att du ska ha koll på vårt arbete under projektets gång får du veckorapporter med resultat och även tillgång till vår portal där du kan ta del av all information kring samtalen.

Kartläggning & datainsamling

Behöver du hjälp för att få en bättre förståelse för marknaden? Veta vilka konkurrerande lösningar som används av era drömkunder, när dessa avtal löper ut eller bara vem som är rätt person för er att prata med? Vi hjälper er gärna med allt detta och kan samtidigt se till att ni får opt-in för att kunna hålla kontakten med era prospekt genom nyhetsbrev med erbjudanden.

Telemarketing as a service

Har ni ett behov att kontinuerligt fylla på er pipeline med nya leads? Det mest effektiva sättet för oss att jobba med våra kunder är när vi får möjlighet att bearbeta en målgrupp några timmar varje vecka under en längre period. Då kan vi göra uppföljningar på de leads som bett oss återkomma, och vi kan även följa upp på de möten som inte resulterat i ett direkt avslut. Vi kan också bjuda in till webinar och event, eller följa upp på leads från er digitala marknadsföring. Sammanfattningsvis blir vi era säljares förlängda arm. Läs mer här om vårt samarbete med Skelia.

See Case

Eventinbjudningar

Vi har lång erfarenhet av att bjuda in till olika typer av event: frukostseminarier, heldagsevent eller kortare webinar. Vi vet när det är mest effektivt att bjuda in deltagare, hur man undviker att få ett högt bortfall och hur man med uppföljningar kan fortsätta hålla en god kontakt med eventdeltagarna.

Account based marketing

Har du en lista med drömkunder men svårt att nå fram till dem? Vi har en beprövad plan för framgångsrika ABM-kampanjer och hjälper er gärna att ta första steget i säljprocessen – läs mer om en ABM-kampanj vi gjorde med RSA.

See Case

Kundcase: Siemens IT Preactor – En framgångsrik telemarketingkampanj i Finland

Vår process

Nedan är vår process för en framgångsrik telemarketingkampanj som har testats och utvecklats de senaste 20 åren.

01

Identifiera behov

Vi börjar med en analys av kundens behov för att kunna definiera projektets omfattning och ett förslag på kampanjidé presenteras. Att hitta, generera och kvalificera leads baseras på en tydlig förståelse för kundens ideala målgrupp: hur de köper och vilket typ av problem som vi kan hjälpa dem att lösa.

02

Uppstart & utbildning

Vi möter kunden för en workshop som kommer att ligga till grund för hur vi vinklar samtalsguiden. Sedan sätter vi tidsplanen och leadskvalificeringen. Efter workshopen får vi en utbildning i lösningen som vi ska marknadsföra och eventuella invändningar vi kan stöta på.

03

Samtalsguide

Utifrån den information vi fått av kunden skriver vi ett förslag på en samtalsguide som kunden sedan får godkänna. Om inte kunden har en egen lista på prospektering tar vi fram en lista på en relevant målgrupp från vår databas som sedan får godkännas av kunden.

04

Generera leads

Vi ringer testsamtal och gör en noggrann analys av samtalen. Eventuella justeringar i samtalsguiden görs, och när vi är nöjda med utfallet av samtalen ökar vi intensiteten i kampanjen till den nivå kunden önskar. Vi lämnar över möten till kunden direkt när de bokas.

05

Rapportering

Vi ger våra kunder full insyn i projektets resultat genom veckoavstämning och veckorapporter där all information från intervjuerna sammanställs i en fil. Kunden har även tillgång till all data i realtid i vår portal och har där möjlighet att lyssna in på samtal.

06

Resultat & lärdomar

När kampanjen är över sammanställer vi alla resultat. Vi utvärderar samtalen och presenterar en sammanfattning av projektet. Utifrån lärdomar och insikter från projektet tar vi fram våra rekommendationer för hur arbetet bör fortsätta.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att generera mer leads? Be om en offert!

Request a quote
Kundcase:
Skelia – En telemarketing-kampanj under ständig utveckling

Webinar on demand:

How successful companies use modern telemarketing to sell more in a slow economy

To avoid bad sales results in today’s unstable economy – telemarketing should be a given part of any B2B marketing mix because of its high ROI. But the telemarketing function has changed over the last years and therefore needs to be executed in a new and modern way. Watch this webinar and learn how your company can sell more using modern telemarketing in 2020.

Watch webinar

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Oavsett dina behov kan vi som erfaren B2B lead generation-byrå hjälpa dig att komma igång! Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på +46 (0) 31 711 63 20 så hörs vi! Du kan också boka ett möte med oss direkt här.

We use cookies to make our website a better place. Cookies makes the site fully functional and provide a more personalised and relevant experience for you. To learn more about our cookies check out our cookie policy.