SPECIALISERAD TELEMARKETING


Telemarketing är ett kostnadseffektivt sätt att identifiera potentiella kunder, kvalificera leads och boka möten med beslutsfattare. Vi på Brightvision är specialister på telemarketing inom IT- och teknikbranschen där vi har över 20 års erfarenhet. Vi täcker en bred marknad geografiskt och erbjuder leadsgenerering i Norden, Holland, Belgien, Spanien och Tyskland.

Dessutom är vi ett gött gäng som älskar det vi gör – och det tror vi lyser igenom i alla våra dialoger!  

SPECIALIZED TELEMARKETING


Telemarketing is a cost-effective way to identify potential customers, qualify leads and book meetings with decision makers. Brightvision has more than 20 years of experience in the IT and tech market which makes us specialists in this industry. We cover a broad market geographically and offer lead generation in Sweden, Denmark, Finland, Norway, the Netherlands, Belgium, Spain and Germany.

We are a happy team and we love our work. We believe it shows in all our customer dialogues!  

VARFÖR BRIGHTVISION?

Erfarna konsulter inom IT & teknik 

För att kunna boka ett kvalitetsmöte krävs en gedigen kunskap inom ämnesområdet, såväl som av uppsökande försäljning. Brightvision uppfyller båda dessa krav; våra erfarna konsulter har bokat kundmöten inom IT och teknikbranschen i över två decennier.  

Nära kundkontakt  

Kundkontakt är alltid högst prioriterad i våra projekt. Våra konsulter håller statusmöten med sina kunder på veckobasis, och kompletterar dessa med detaljerade veckorapporter. Kunderna får även lyssna på de samtal som genererat ett lead, och vi garanterar hundra procent transparens.    

Geografisk utbredning

Brightvision har konsulter från Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Spanien och Tyskland. Att kunna tala det lokala språket och anpassa sig efter ländernas unika affärskultur är en avgörande faktor för en framgångsrik kampanj.    

Anpassade dialoger

För att skapa så varma samtal som möjligt arbetar vi på Brightvision med anpassade samtalsguider istället för manusbaserade säljpitchar. Dialogerna som våra konsulter för är alltid situationsanpassade och utgår ifrån en samtalsguide som innehåller de viktigaste budskapen. 

VÅRA TJÄNSTER

LEADGENERATION & MÖTESBOKNING


Våra konsulter är vana vid att ställa kvalificerande frågor för att mötena vi bokar ska vara värda din tid. Vi gör alltid en noga matchning av konsult inför varje uppdrag för att säkerställa att vi kan leverera bästa resultat. För att du ska ha koll på vårt arbete under projektets gång får du veckorapporter med resultat och även tillgång till vår portal där du kan ta del av all information kring samtalen.  

ACCOUNT BASED MARKETING

Har du en lista med drömkunder men svårt att nå fram till dem? Vi har en beprövad plan för framgångsrika ABM-kampanjer och hjälper er gärna att ta första steget i säljprocessen – läs mer om en ABM-kampanj vi gjorde med VMWare.  

KARTLÄGGNING & DATAINSAMLING


Behöver du hjälp för att få en bättre förståelse för marknaden? Veta vilka konkurrerande lösningar som används av era drömkunder, när dessa avtal löper ut eller bara vem som är rätt person för er att prata med? Vi hjälper er gärna med allt detta och kan samtidigt se till att ni får opt-in för att kunna hålla kontakten med era prospekt genom nyhetsbrev med erbjudanden.

EVENTINBJUDNINGAR


Vi har lång erfarenhet av att bjuda in till olika typer av eventfrukostseminarier, heldagsevent eller kortare webinar. Vi vet när det är mest effektivt att bjuda in deltagare, hur man undviker att få ett högt bortfall och hur man med uppföljningar kan fortsätta hålla en god kontakt med eventdeltagarna 

TELEMARKETING AS A SERVICE


Har ni ett behov att kontinuerligt fylla på er pipeline med nya leads? Det mest effektiva sättet för oss att jobba med våra kunder är när vi får möjlighet att bearbeta en målgrupp några timmar varje vecka under en längre period. Då kan vi göra uppföljningar på de leads som bett oss återkomma, och vi kan även följa upp på de möten som inte resulterat i ett direkt avslut. Vi kan också bjuda in till webinar och event, eller följa upp på leads från er digitala marknadsföring. Sammanfattningsvis blir vi era säljares förlängda arm. Läs mer här om vårt samarbete med Skelia.


LEADGENERATION & MÖTESBOKNING


Våra konsulter är vana vid att ställa kvalificerande frågor för att mötena vi bokar ska vara värda din tid. Vi gör alltid en noga matchning av konsult inför varje uppdrag för att säkerställa att vi kan leverera bästa resultat. För att du ska ha koll på vårt arbete under projektets gång får du veckorapporter med resultat och även tillgång till vår portal där du kan ta del av all information kring samtalen.  


ACCOUNT BASED MARKETING


Har du en lista med drömkunder men svårt att nå fram till dem? Vi har en beprövad plan för framgångsrika ABM-kampanjer och hjälper er gärna att ta första steget i säljprocessen – läs mer om en ABM-kampanj vi gjorde med VMWare.  


KARTLÄGGNING & DATAINSAMLING


Behöver du hjälp för att få en bättre förståelse för marknaden? Veta vilka konkurrerande lösningar som används av era drömkunder, när dessa avtal löper ut eller bara vem som är rätt person för er att prata med? Vi hjälper er gärna med allt detta och kan samtidigt se till att ni får opt-in för att kunna hålla kontakten med era prospekt genom nyhetsbrev med erbjudanden.


EVENTINBJUDNINGAR


Vi har lång erfarenhet av att bjuda in till olika typer av eventfrukostseminarier, heldagsevent eller kortare webinar. Vi vet när det är mest effektivt att bjuda in deltagare, hur man undviker att få ett högt bortfall och hur man med uppföljningar kan fortsätta hålla en god kontakt med eventdeltagarna 


TELEMARKETING AS A SERVICE


Har ni ett behov att kontinuerligt fylla på er pipeline med nya leads? Det mest effektiva sättet för oss att jobba med våra kunder är när vi får möjlighet att bearbeta en målgrupp några timmar varje vecka under en längre period. Då kan vi göra uppföljningar på de leads som bett oss återkomma, och vi kan även följa upp på de möten som inte resulterat i ett direkt avslut. Vi kan också bjuda in till webinar och event, eller följa upp på leads från er digitala marknadsföring. Sammanfattningsvis blir vi era säljares förlängda arm. Läs mer här om vårt samarbete med Skelia.

VÅR PROCESS

/01

IDENTIFIERA BEHOV

Vi börjar med en analys av kundens behov för att kunna definiera projektets omfattning och ett förslag på kampanjidé presenteras. Att hitta, generera och kvalificera leads baseras på en tydlig förståelse för kundens ideala målgrupp: hur de köper och vilket typ av problem som vi kan hjälpa dem att lösa.  

/02

UPPSTART & UTBILDNING

Vi möter kunden för en workshop som kommer att ligga till grund för hur vi vinklar samtalsguiden. Sedan sätter vi tidsplanen och leadskvalificeringen. Efter workshopen får vi en utbildning i lösningen som vi ska marknadsföra och eventuella invändningar vi kan stöta på. 

/03

SAMTALSGUIDE

Utifrån den information vi fått av kunden skriver vi ett förslag på en samtalsguide som kunden sedan får godkänna. Om inte kunden har en egen lista på prospektering tar vi fram en lista på en relevant målgrupp från vår databas som sedan får godkännas av kunden. 

/04

GENERERA LEADS

Vi ringer testsamtal och gör en noggrann analys av samtalen. Eventuella justeringar i samtalsguiden görs, och när vi är nöjda med utfallet av samtalen ökar vi intensiteten i kampanjen till den nivå kunden önskar. Vi lämnar över möten till kunden direkt när de bokas.  

/05

RAPPORTERING

Vi ger våra kunder full insyn i projektets resultat genom veckoavstämning och veckorapporter där all information från intervjuerna sammanställs i en fil. Kunden har även tillgång till all data i realtid i vår portal och har där möjlighet att lyssna in på samtal.  

/06

RESULTAT & LÄRDOMMAR 

När kampanjen är över sammanställer vi alla resultat. Vi utvärderar samtalen och presenterar en sammanfattning av projektet. Utifrån lärdomar och insikter från projektet tar vi fram våra rekommendationer för hur arbetet bör fortsätta. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att generera fler leads? Begär en offert idag!

BEST PRACTICES: LEAD GENERATION FÖR B2B TECH-FÖRETAG

Spelreglerna för inbound marketing förändrades under 2018. I vår guide har vi listat de viktigaste trenderna, så att du kan identifiera rätt KPI:er och tydliggöra avkastningen på dina marknadsaktiviteter. I guiden kan du också läsa om fem nyckelaktiviteter att fokusera på under 2019. Helt enkelt allt ditt B2B-tech-företag behöver veta i jakten på den ultimata inbound marketing-strategin.

VÅRA CASE

Vi har kompetensen, verktygen och den passion som krävs för att kunna leda dig och ditt företag genom framgångsrika inbound marketing-kampanjer och telemarketing-projekt. Vi genererar leads och konverterar dem till kunder för att i slutändan öka er försäljning.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA OSS!

Want to generate more leads with the right Marketing Automation-tool? Book a free 30 minute meeting with one of our experts or just give us a call.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!

Want to generate more leads with the right Marketing Automation-tool? Book a free 30 minute meeting with one of our experts or just give us a call.