Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Har du frågor eller önskemål så kan du maila hello@brightvision.com Det här är en policy för kunder, potentiella kunder och webbplatsanvändare i enlighet med artikel 10 och 24 i personuppgiftslagen (523/1999) och artikel 12 och 13 I EU:s dataskyddsförordning(679/2016)

Personuppgiftsansvarig

Brightvision AB Organisationsnummer 556600–8842

Vem vi samlar in information om

Vi samlar in information om dig som är kund till oss, eller som är potentiell kund, eller besökt vår webbplats.

Vilken information vi samlar in och hur

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med att du fyller i ett av våra formulär, använder vår webbsida eller öppnar ett mail från oss. Vi kan även spara information från våra samtal med er, som exempelvis anteckningar eller telefonsamtal. Dessutom samlar vi in information från webben, exempelvis LinkedIn eller er hemsida.

 • Namn
 • E-post
 • Arbetsgivare
 • IP-adress
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Telefonsamtal

Syfte och på vilken grund vi lagrar dina uppgifter

När vi har ett berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter. När vi har ett berättigat intresse kan vi använda dina personuppgifter till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Vill du inte få direktreklam kan du meddela oss detta. Du kan läsa mer om hur du gör längre ner. Vi använder även dina uppgifter för att möjliggöra kundservice och underhålla kundrelationer.

När du gett ditt samtycke

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet. Det gäller exempelvis när du lämnar information till oss via formulär på våra webbsidor. Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort påverkas inte, men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi sparar som regel dina personuppgifter under avtalstiden. Om du inte ingår avtal med oss, men till exempel i ett formulär har lämnat personuppgifter till oss, behåller vi de uppgifterna så länge du är aktiv genom att du läser våra mail eller besöker vår hemsida. Har du varit inaktiv i ett år så raderar vi dina uppgifter. Du kan närsomhelst avregistrera dig från våra utskick eller begära att vi raderar insamlade uppgifter. Du kan läsa mer om hur du gör längre ner.

Hur skyddar vi dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt och vi pseudonymiserar och anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Vi ser dessutom regelbundet över tillgång till personuppgifterna och utbildar vår personal i datasäkerhet.

Vilka får tillgång till dina uppgifter

Inom Brightvision får de som har vald behörighet tillgång till dina uppgifter, det innefattar exempelvis de som arbetar med sälj och marknadsföring, samt IT-administratörer.

Utanför Brightvision anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter. De vi arbetar regelbundet med är:

 • HubSpot
 • Microsoft

Leverantörer inom EU/EES prioriteras och för andra används en standardavtalsklausul (Standard contractual clauses, "SCC")

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter. Enklast genom att maila till hello@brightvision.com

Begära ett registerutdrag med personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror på i så fall på att vi behöver spara uppgifterna på grund av avtalsförhållande eller lagstiftning.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter. Du kan läsa mer om berättigat intresse i ett av avsnitten ovan.

Flytta dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen.

Om du inte vill få reklam från oss

Du kan begära att inte få direktmarknadsföring från oss. Du behöver då vända dig till oss och meddela att du vill ha en direktreklamspärr. Enklast gör du det genom hello@brightvision.com

Användning av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation så måste alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

 • Att webbplatsen innehåller kakor
 • Vad dessa kakor används till
 • Hur kakor kan undvikas samt
 • Samtycke till användningen av kakor

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartskakor, vilket är kakor som sätts av externa parter som vi anlitar för att exempelvis mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken.

Kakorna gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet.

Kakor används även för att stödja din upplevelse på hemsidan, till exempel genom att spara inställningar du valt eller visa anpassad information.

Med hjälp av kakor blir det dessutom enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. De ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra webbplatser och vår dialog med dig.

Om du vill undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en.

Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Ändringar

Dessa bestämmelser kan från tid till annan komma att ändras för att vi ska följa lagstadgade krav och praxis.

Kontakta oss

Berätta mer om vad ni är ute efter så sätter vi ihop ett förslag utifrån era mål. Fyll i formuläret här nedanför så tar vi det därifrån! Ni kan också boka ett möte med oss direkt här.