Betald Media

Betald media låter er maximera räckvidden och nå er målgrupp där den befinner sig. Vi ser till att etablera er digitala närvaro, så att ni kan ta er igenom bruset.

HUR VI GÖR DET

Med hjälp av utvalda verktyg och plattformar, som Google Ads sociala medier och Adform, säkerställer vi att era annonser syns där de ska synas, när de ska synas – och framförallt att de visas för rätt person. För att garantera att dina annonser presterar maximalt utgår vår optimering alltid från datadriven analys (baserat på exempelvis Hotjar och Analytics).

VI ÄR KVALICIFERADE

Vår Google Ads-certificering visar våra kunskaper när det kommer till att skapa, hantera och optimera konton, målgrupper samt sök- och displaykampanjer i Google Ads.

Vår Google Ads-certificering visar våra kunskaper när det kommer till att skapa, hantera och optimera konton, målgrupper samt sök- och displaykampanjer i Google Ads.

Hubspots Social Media-certifiering visar att vi även har bred kompetens inom sociala medier, då vi testats på allt från strategi och organiskt innehåll till annonsering.

/01

RESEARCH & FÖRARBETE


Vi arbetar tillsammans för att få en god förståelse för ert företag och situation. Det innebär att vi definierar er målgrupp och skapar personas. Det innebär även att vi tar fram ett skräddarsytt budskap och identifierar de unika fördelarna med just er produkt eller tjänst. Utifrån vår research definierar vi kampanjens mål och tar fram en detaljerad kampanjplan.

/02

STRATEGI & PLANERING


Vi skapar en strategi och en mediaplan baserat på er målgrupp och mål (till exempel trafik, visningar eller leads). Vi väljer de kanaler som ger er bästa möjliga exponering till den lägsta kostnaden. I strategin ingår val av kanaler, budskap, tidsplan, produktion och budget.

/03

PRODUKTION & SET UP


Vi producerar det content som krävs för att leverera en framgångsrik betald media-kampanj. Detta content kan vara E-böcker och guider. Vilket content som skapas bestäms utifrån kampanjens mål och syfte. Därtill sätter vi upp kampanjsidor, Google Analytics-konton och övrigt underlag som behövs för att i nästa steg kunna genomföra datadriven optimering.

/04

ANNONSERING


Vi väljer annonsering baserat på var er målgrupp är mest benägen att konvertera. Vi använder både traditionella plattformar som LinkedIn, Facebook och Google Ads, men även nya plattformar för native och programmatisk annonsering. Vi analyserar och optimerar annonserna kontinuerligt för att maximera kampanjens resultat.

/05

ANALYS & MÄTNING 


Vi mäter kontinuerligt kampanjens framgångar baserat på dina mål och KPIer. Vi använder de analysverktyg som finns tillgängliga i ovan nämnda plattformar i kombination med bl.a. Google Analytics, för att förstå beteende och konvertering på detaljnivå.

/06

OPTIMERING & RAPPORTERING

Baserat på vår data, optimerar vi målgrupp, placeringar, innehåll, format och kanaler för att skapa högre ROI och göra dina annonser så kostnadseffektiva som möjligt. Under kampanjens gång tillämpar vi ett agilt arbetssätt, vilket ger dig full insikt i projektet. Vi förser dig med underlag och rapporter, som ger dig värdefull information om din målgrupp.

OLIKA TYPER AV ANNONSERING

Betald media kan vara ett kraftfullt verktyg för leadsgenererande aktiviteter – men bara när det utförs på rätt sätt och på rätt ställen.

SOCIAL ANNONSERING


Annonsering i sociala medier möjliggör en omfattande räckvidd och demografisk inriktning tack vare dess storlek och data. Vi använder etablerade kanaler, som Facebook och LinkedIn, då de erbjuder den mest avancerade demografiska och psykografiska segmenteringen tillsammans med en bred räckvidd.


SÖKMOTORSANNONSERING


Google är den mest använda sökmotorn i Norden och står idag för cirka 95 procent av alla de sökningar som görs online. Genom att använda textannonser i Google ser vi till att placera er högt i sökresultatet på relevanta sökningar, för att på så vis nå målgruppen som aktivt söker efter specifika tjänster och produkter.
Sökmotorsannonsering bör alltid användas i kombination med övriga kampanjer, eftersom risken finns att den trafik som en kampanj genererar annars hamnar hos konkurrenter.

NATIVE-ANNONSERING


Native-annonsering är en form av betald media, där det innehåll som marknadsförs inte ser ut som annonser, utan istället är en del av den miljö den publiceras i. Ett exempel kan vara online-tidningar eller andra former av online-publikationer. Vi använder native-annonsering för att positionera våra kunder som ledare inom sitt område, vilket gör att vi kan nå publiken på ett mer organiskt sätt.


BANNERANNONSERING


Genom att köpa annonseringsplats på olika webbplatser och appar får vi en bred räckvidd, som lättare fångar målgruppens uppmärksamhet. Bannerannonserna utformas med budskap skräddarsydda för din målgrupp. Vi använder det programmatiska verktyget AdForm för att automatisera processen för inköp och genom dynamisk placering av dessa banners ser vi till att synas på de platser där målgruppen faktiskt befinner sig.

Betald Media

Betald media låter er maximera räckvidden och nå er målgrupp där den befinner sig. Vi ser till att etablera er digitala närvaro, så att ni kan ta er igenom bruset.

HUR VI GÖR DET

Med hjälp av utvalda verktyg och plattformar, som Google Ads sociala medier och Adform, säkerställer vi att era annonser syns där de ska synas, när de ska synas – och framförallt att de visas för rätt person. För att garantera att dina annonser presterar maximalt utgår vår optimering alltid från datadriven analys (baserat på exempelvis Hotjar och Analytics).

VI ÄR KVALICIFERADE

Vår Google Ads-certificering visar våra kunskaper när det kommer till att skapa, hantera och optimera konton, målgrupper samt sök- och displaykampanjer i Google Ads.

Vår Google Ads-certificering visar våra kunskaper när det kommer till att skapa, hantera och optimera konton, målgrupper samt sök- och displaykampanjer i Google Ads.

Hubspots Social Media-certifiering visar att vi även har bred kompetens inom sociala medier, då vi testats på allt från strategi och organiskt innehåll till annonsering.

/01

RESEARCH & FÖRARBETE


Vi arbetar tillsammans för att få en god förståelse för ert företag och situation. Det innebär att vi definierar er målgrupp och skapar personas. Det innebär även att vi tar fram ett skräddarsytt budskap och identifierar de unika fördelarna med just er produkt eller tjänst. Utifrån vår research definierar vi kampanjens mål och tar fram en detaljerad kampanjplan.

/02

STRATEGI & PLANERING


Vi skapar en strategi och en mediaplan baserat på er målgrupp och mål (till exempel trafik, visningar eller leads). Vi väljer de kanaler som ger er bästa möjliga exponering till den lägsta kostnaden. I strategin ingår val av kanaler, budskap, tidsplan, produktion och budget.

/03

PRODUKTION & SET UP


Vi producerar det content som krävs för att leverera en framgångsrik betald media-kampanj. Detta content kan vara E-böcker och guider. Vilket content som skapas bestäms utifrån kampanjens mål och syfte. Därtill sätter vi upp kampanjsidor, Google Analytics-konton och övrigt underlag som behövs för att i nästa steg kunna genomföra datadriven optimering.

/04

ANNONSERING


Vi väljer annonsering baserat på var er målgrupp är mest benägen att konvertera. Vi använder både traditionella plattformar som LinkedIn, Facebook och Google Ads, men även nya plattformar för native och programmatisk annonsering. Vi analyserar och optimerar annonserna kontinuerligt för att maximera kampanjens resultat.

/05

ANALYS & MÄTNING 


Vi mäter kontinuerligt kampanjens framgångar baserat på dina mål och KPIer. Vi använder de analysverktyg som finns tillgängliga i ovan nämnda plattformar i kombination med bl.a. Google Analytics, för att förstå beteende och konvertering på detaljnivå.

/06

OPTIMERING & RAPPORTERING

Baserat på vår data, optimerar vi målgrupp, placeringar, innehåll, format och kanaler för att skapa högre ROI och göra dina annonser så kostnadseffektiva som möjligt. Under kampanjens gång tillämpar vi ett agilt arbetssätt, vilket ger dig full insikt i projektet. Vi förser dig med underlag och rapporter, som ger dig värdefull information om din målgrupp.

OLIKA TYPER AV ANNONSERING

Betald media kan vara ett kraftfullt verktyg för leadsgenererande aktiviteter – men bara när det utförs på rätt sätt och på rätt ställen.

SOCIAL ANNONSERING


Annonsering i sociala medier möjliggör en omfattande räckvidd och demografisk inriktning tack vare dess storlek och data. Vi använder etablerade kanaler, som Facebook och LinkedIn, då de erbjuder den mest avancerade demografiska och psykografiska segmenteringen tillsammans med en bred räckvidd.


SÖKMOTORSANNONSERING

Google är den mest använda sökmotorn i Norden och står idag för cirka 95 procent av alla de sökningar som görs online. Genom att använda textannonser i Google ser vi till att placera er högt i sökresultatet på relevanta sökningar, för att på så vis nå målgruppen som aktivt söker efter specifika tjänster och produkter.

Sökmotorsannonsering bör alltid användas i kombination med övriga kampanjer, eftersom risken finns att den trafik som en kampanj genererar annars hamnar hos konkurrenter.

NATIVE-ANNONSERING


Native-annonsering är en form av betald media, där det innehåll som marknadsförs inte ser ut som annonser, utan istället är en del av den miljö den publiceras i. Ett exempel kan vara online-tidningar eller andra former av online-publikationer. Vi använder native-annonsering för att positionera våra kunder som ledare inom sitt område, vilket gör att vi kan nå publiken på ett mer organiskt sätt.


BANNERANNONSERING


Genom att köpa annonseringsplats på olika webbplatser och appar får vi en bred räckvidd, som lättare fångar målgruppens uppmärksamhet. Bannerannonserna utformas med budskap skräddarsydda för din målgrupp. Vi använder det programmatiska verktyget AdForm för att automatisera processen för inköp och genom dynamisk placering av dessa banners ser vi till att synas på de platser där målgruppen faktiskt befinner sig.

Våra specialister inom betald media hjälper er stärka er digitala närvaro och generera fler leads.

VÅRA CASE

Vi har kompetensen, verktygen och den passion som krävs för att kunna leda dig och ditt företag genom framgångsrika ABM kampanjer och Outbound projekt. Vi generar leads och konverterar dessa till kunder för att skapa nya försäljningsmöjligheter.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA OSS!

Vill du stärka ert varumärke och generera nya leads med hjälp av betald media? Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra experter.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA OSS!

Vill du stärka ert varumärke och generera nya leads med hjälp av betald media? Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra experter.